مشاهده كامل متن

کش پرس سینه

این نوع کشها  قالباً در تمرینات پرس سینه استفاده می شود.و به ورزشکاران کمک می کند تا بدون استفاده از بنچهای پرس بعد از مدت کوتاهی رکورد پرس سینه خود را افزایش دهند.
کشهای پرس در عین سادگی ایمن، و بسیار کارآمد می باشد، به طوری که به صورت یک نواخت در تمام مسیر حرکت میله فشاری معادل 30 تا 50 کیلو گرم به ورزشکار وارد می کند و ورزشکار در مدت کوتاهی تغییر بسزائی در رکورد پرس خواهد دید.
شرکت ویستا برنا با توجه به تحقیقاتی که در سالهای اخیر داشته ومشورت با صائب نظران و قهرمانان بین المللی، تصمیم به واردات و ارائه این کشها نموده است؛ برای آگاهی از شیوه استفاده از این کش ها به قسمت شیوه استفاده از کش پرس مراجعه فرمایید.

 

آقای علی علی اکبری قهرمان قهرمانان پرس  سینه آسیا

 

 

Print

 

2005-2010 (c) Vista Borna Company. All rights reserved.